Juristi.lv

Juridisko pakalpojumu sniedzēju katalogs
---

Vispārēja informācija / Tiesību akti
Šķīrējtiesu katalogs
http://www.skirejtiesas.lv

Zvērinātu advokātu katalogs
http://www.advokati.lv

Tulku katalogs
http://www.tulki.lv

Tiesu ekspertu katalogs (reģistrs)
http://www.ta.gov.lv/index.php/lv17/717

Cilvēktiesību starptautiskie līgumi un citi dokumenti
http://www.humanrights.lv

Nacionālie likumi
http://www.likumi.lv

Akti.lv (tie paši likumi)
http://www.akti.lv

NAIS - Normatīvo aktu informācijas sistēma
http://www.nais.lv

Latlex - normatīvo aktu sistēma Lursoft izpildījumā
http://www.latlex.lv

Latvijas vēstnesis SIA (Oficiālais laikraksts)
http://lv.lv

Jurista vārds, juridisko publikāciju laikraksts
http://www.juristavards.lv

Latvijas Juristu biedrība
http://www.ljb.lv
Multimodal multilingual online translator
Pakalpojumu sniedzēji
Tieslietu Ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija
http://www.jpa.gov.lv/lat

"E-sabiedrības risinājumi" IK
http://www.e-risinajumi.lv

Carrington, Hall & Hamburg Law office SIA
http://www.carrington.lv

B2B SIA
http://www.b2b-birojs.lv

Eirokonsultants SIA
http://www.eirokonsultants.lv

Hanza Menedžments SIA
http://www.ur.lv

IBC Konsultants SIA
http://www.ibc.lv

Inlat Plus SIA
http://www.inlatplus.lv

INLAT SIA
http://www.inlat.lv

International Overseas Services
http://www.ios.lv

Bennet, Bernstein & Partners (Ofšoru piedāvātāji)
http://www.bbp-net.com

Intrum SIA
http://www.intrum.lv

Iteus SIA
http://www.iteus.lv

Juridica
http://www.juridica.lv

Juridiskā firma “Interlex” SIA
http://www.interlex.lv

Juridiskais birojs Gelios SIA
http://www.geliosjurist.lv

Juridiskais birojs GMC konsultācijas SIA
http://www.gmc-konsultacijas.times.lv

Juridisko un Finansu Konsultāciju Grupa SIA
http://www.lfc.lv

Jurveda SIA
http://www.jurveda.lv

Konfidence DG SIA
http://konfidence-dg.latviainfo.lv

Latvijas Juridiskais centrs
http://www.ljc.lv

legal.lv (Juridisko dokumentu datu bāze)
http://www.legal.lv

OB Bussinss Broker (kompāniju pārdošana)
http://www.orientbalt.lv

Pactum SIA
http://www.home.lv/pactum

Prospera Latvia SIA (kompāniju reģistrēšana, administrēšana)
http://www.prosperainfo.com

Rezidents (grāmatveži)
http://www.rezidents.lv

SACCO Juridiskais birojs SIA
http://www.sacco.lv/

Strendzers SIA (uzturēšanās atļaujas, juridiskie pakalpjumi)
http://www.strend.lv

EiroTemīda
http://www.temida.lv

"Mārketinga un Menedžmenta konsultācijas" SIA
http://www.mmk.lv

Juridiskais birojs "B&Š partneri"
http://www.bspartneri.lv

"Daces Grinbergas juridiskais birojs" SIA
67278220, Skolas 30-19, Rīga, LV-1010

"Kodoliņš, Ostaškovs un partneri" SIA
http://www.koos.lv

"Baltic Factoring" Juridiskais Birojs
http://www.bf.lv/lat/onas_lat.htm

RC grupa SIA (parādu atgūšana, grāmatvedība)
http://www.rcgrupa.lv/

"Krastiņš un Partneri" juridisks birojs
http://www.home.lv/jurists

MRI Revision AS (nodokļu un grāmatvedības pakalpojumi)
http://www.mrirevision.lv

Nikolinas Sočņevas juridiskais birojs
29135471, nikolinainfo@inbox.lv

L.Stiglicas Grāmatvedības birojs
http://home.internet.lv/gramatvediba

LBC Juridiskais birojs IK
http://www.e-lex.times.lv

Legists, juridiskais birojs
http://www.legists.lv

Interlex (Daugavpils)
http://www.interlex.lv

Taxhelp.lv
http://www.taxhelp.lv

Rečas Skaidrītes mājaslapa
http://www.zakon.lv

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas autortiesību aģentūra BO
http://www.autornet.lv


FORAL patentu birojs
http://www.trademarks.lv
http://www.patents.lv

Genca patentu birojs
http://www.gencs.lv

Pētersona Patents
http://www.petpat.lv

Metida - patentu un preču zīmju aģentūra
http://www.metida.lt/en

"Gratia grupa" SIA
Blaumaņa 8-4, Rīga, LV-1011
http://www.gratia.lv

Alianse baltija
http://www.baltija.lv

Aleksandra Hruļova juridiskais birojs
http://www.alex-lawyer.lv

Alternatīvais juridiskais birojs
http://www.juridiskiepakalpojumi.lv

Resisto IK
http://www.juridiskie-pakalpojumi.lv

Lex Aurum
http://www.lexaurum.lv

Public and private law consulting
http://www.pplc.lv

KPMG
http://www.kpmg.com/lv

Law & Finance consulting group
http://www.lfc.lv

Kurators, atklatais juridiskais fonds
http://kurators.eclub.lv

BDO Tax & Legal (Zelmenis & Liberte)
http://www.bdolegal.lv

Katrinas Knizes juridiskais birojs
http://www.canada-law.com


R.S. Konsultācijas (juridiskās)
http://www.rskonsultacijas.lv

Dalons, juridiskais birojs
http://www.dalon.lv

Ingas Čepjolkinas juridiskais birojs
http://www.icbirojs.lv

JurTec birojs
http://jurtec.lv/

Jūsu partneris, juridiskie-finanšu pakalpojumi
http://www.ligums.lv

Juridiskā palīdzība, birojs
http://juridiskapalidziba.lv/

Tiesību pasaule, juridiskais birojs
http://www.tiesibupasaule.lv/adv_2

Vidzemes darījumu centrs, juridiskais birojs
http://vdcentrs.lv

Tiesību līnija SIA, juridiskais birojs
http://tls.lv

Conventus, konsultāciju birojs
http://www.conventus.lv

Petrow, juridiskais birojs
http://www.petrow.lv

Consultec RV juridiskais birojs
http://www.consultec.lv

Legal Office
http://legaloffice.lv

Vindex juridiskais birojs
http://www.vindex.lv

Advocatus juridiskais birojs
http://www.advocatus.lv

Jankovs & Lācis
http://www.jankovs-lacis.lv

RIEŽNIEKS & CO SIA
http://www.rieznieks.times.lv

Rulex SIA juridiskais birojs
http://www.rulex.lv

Avelex SIA
http://www.avelex.lv

LatLaw juridiskais birojs
http://www.latlaw.lv

Maestro Ltd
http://www.maestro.lv

juridiskais birojs draugiem
http://www.draugiem.lv/advocate

InterConsult - parādu atgūšana
http://www.interconsult.lv

RidaCompany
http://www.ridacompany.lv

Olymp invest
http://www.olympinvest.lv

Tiesību pasaule
http://www.tiesibupasaule.lv

Lielrīgas juridiskais birojs
http://www.tiesa.lv

Ars Vera
http://www.arsvera.lv

Regnus - parādu piedziņa
http://www.regnus.lv

Paus konsults - parādu piedziņa
http://www.paus.lv

FinanceControl - parādu piedziņa
http://www.fincon.lv

Gelvora - parādu piedziņa
http://www.gelvora.lv

International Overseas Services
http://www.ioserv.com

Suntiger 5 International - Ofšoru pakalpojumi
http://www.sfi.lv

LinkOrg juridiskais birojs
http://www.linkorg.eu

Haggai Acs
http://www.haggaiacs.lv

Komerclīderi juridiskais birojs
http://www.registretfirmu.lv

AZ juridiskais birojs
http://www.azwebagentura.lv/lv/web/view-client/az-juridiskais-birojs/

A.Aizpurieša juridiskais birojs
http://www.balticnordic.com/a-aizpuriesa-juridiskais-birojs-sia-riga/company.html

A.Strupiša juridiskais birojs
http://astrupisa-juridiskais-birojs-sia.info24.lv

LBC Juridiskais birojs IK
http://www.lbc.lv

Semidex Rīga
http://www.semidex.lv

Fonoskopiskā ekspertīze
http://www.forensicaudio.lv

"MS juridiskais birojs" IU
ms.jur@apollo.lv

"Aktums" SIA juridiskais birojs
aktums@log.lv

"Vindicatio" SIA juridiskais birojs
67287023, vindicat@internet.lv

Informatīvo materiālu sērija "Zini savas tiesības"
http://www.zinisavastiesibas.lv/

Jurist News (RU)
http://www.juristnews.lv

LCP (palīdzība cīņai ar ceļu un elkoņu policiju)
http://www.lcp.lv

Biznesa informācijas birojs (RU)
http://www.pravo.lv

Zakoni i nalogi LR
http://zakon.ucoz.lv

Latviešu valodas aģentūra
http://www.valoda.lv

Partika.lv
http://www.partika.lv

Citi juridisko pakalpojumu sniedzēju saraksti
http://informacija.lv/uznemeji/pakalpojumi-iedzīvotājiem/jurisprudence/juridiskie-pakalpojumi/
http://www.nado.lv/lv/catalog/bizness_ekonomika_jurispudence/juridiskie_pakalpojumi/

Smilga Ināra (psihiatrs)
http://www.smilga.lv

Zvērinātu notāru biroji
Lūse Iveta
Bulāne Jolanta
Rīgas iela 30, Salaspils LV-2169, 67941208

Pilsētniece Ilze
Lāčplēša iela 38, Rīga LV-1011, 67201301

Damane Linda
Pērses iela 14, Rīga, LV-1011. 67281090

Lerha Maija (Zvērināts notārs)
http://www.notars.lv/lerha
Katrīnas laukums Nr.1, Tukums LV-3100, 63125361, 20242434


|*| ---Saraksts noslēdzies--- |*|Sarakstu pagatavoja Valters (c) 2004-2010

on-line.lv Likumi/tieslietas Laws_legal
www.juristi.lv v.1.0
Designed by KompoZer on Linux